Aktualności

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. o godz. 14.00 na cmentarzu z procesją i modlitwą różańcową za zmarłych. Przed Mszą św. słowno-muzyczne „Zaduszki” w wykonaniu młodzież.

 

TVL23016

 

 

Zapraszamy do galerii.

Wizytacja ks. bpa Leszka Leszkiewicza

 

TVL29588

 

Dnia 27 października br. miała miejsce w naszej parafii wizytacja kanoniczna, której dokonał ks. bp Leszek Leszkiewicz. Ks. Biskup udzielił sakramentu chrztu świętego. Spotkał się z członkami Róż Różańcowych, Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Gospodarczej, Parafialnego Zespołu Caritas, Parafialnego Zespołu Synodalnego, Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi dziecięcej i młodzieżowej, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Grupy Apostolskiej. Odwiedził p. Marię oraz modlił się przy grobach kapłanów którzy kiedyś pracowali w naszej parafii.

 

 Zdjęcia z Mszy św. oraz spotkań z poszczególnymi grupami w galerii.

 

W naszych modlitwach polecajmy osobę Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza oraz prośmy o obfite owoce wizytacji kanonicznej.

 

Renowacja kościoła

TVL18463  

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

TYMOWSKA PERŁA PO RENOWACJI

Podążając „Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce”, po zwiedzeniu obiektu w Jurkowie i kierując się do Lipnicy Murowanej, napotykamy w Tymowej zabytkowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa. Zbudowany on został w 1764 roku. Ma konstrukcję drewnianą, oszalowaną, wyposażoną w tzw. sobótki. Kiedy wejdziemy do wnętrza budowli zostaniemy zauroczeni jego barokowym i rokokowym wystrojem. Zobaczymy cztery bogato zdobione ołtarze, wiele cennych obrazów, z wizerunkiem św. Mikołaja Biskupa w centrum oraz piękną, barwną ornamentalno - figuralną polichromię. Świeżość, blask i kolorystyka polichromii wywierają mocne wrażenie na zwiedzających. Te elementy tworzą szczelne i ciepłe otoczenie. Możemy wtedy zanurzyć się w pięknie malarstwa i architektury sakralnej lub zatopić się na chwilę w modlitwie w jakimś zakątku.

Dzięki staraniom parafian oraz dotacjom zewnętrznym, wnętrze kościoła zostało poddane pełnej renowacji. Zadanie polegało na wykonaniu badań stratygraficznych polichromii ściennych podpory nawy południowej i północnej, podpory chóru oraz balustrada chóru ze stropem, usunięciu z nich przemalowań oraz retuszy, odczyszczeniu polichromii z zabrudzeń, dezynfekcji oraz dezynsekcji drewnianego podłoża, impregnacji wzmacniającej strukturę drewna, uzupełnieniu ubytków drewnianego podłoża, uzupełnieniu ubytków zaprawy, wykonaniu podkładów akwarelowych, uzupełnieniu ubytków olejnej polichromii, ponownym pozłoceniu oraz posrebrzeniu ornamentów, zabezpieczeniu polichromii półmatowym werniksem damarowym.

Wysiłki nad renowacją całego wnętrza kościoła zajęły kilkanaście lat, ale świątynia naprawdę jest tego warta. Przekonane są o tym kolejne pokolenia Tymowian, przytakują temu przybywający turyści i pielgrzymi oraz wizytujący świątynię znawcy sztuki. W październiku br. udało się przeprowadzić ostatni etap prac konserwatorskich, odnawiając wyżej wymienione polichromię ścienną podpory nawy południowej i północnej, balustrady, stropu i podpór chóru. Tego typu kosztowne zabiegi techniczne i estetyczno – plastyczne przywracają zabytkom pierwotne piękno.

W dniu 29 października w świątyni odbyło się spotkanie - wykład na temat historii kościoła w Tymowej z oprowadzaniem po obiekcie oraz wykładem z historii kościoła. Podczas spotkania zwiedzający mogli się przekonać o bogactwie dziedzictwa kulturowego w najbliższym otoczeniu. Spotkanie było ogólnodostępne.

Z dumą i radością zapraszamy Gości do nawiedzania kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, aby zapoznać się lub pogłębić znajomość z „Tymowską perłą” będącą tuż po kapitalnej renowacji wnętrza, obiekt jest udostępniany do zwiedzania osobom zainteresowanym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu zwiedzania.

Operacja pn. „Konserwacja polichromii w Kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Tymowej, jako wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego” mająca na celu: zrównoważony rozwój obszaru w zakresie zachowania historycznego dziedzictwa poprzez konserwację polichromii w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Tymowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

TVL18541

 

TVL18499

Mamy kolejne stypendystki Fundacji im. abpa Jerzego Ablewicza

Rada Fundacji postanowiła przyznać w tym roku stypendia 31 nowym osobom. Zostały one wręczone przez ks. biskupa Stanisława Salaterskiego, przewodniczącego Rady Fundacji.

Rozdanie stypendiów odbyło się 26 października po uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego w tarnowskiej katedrze.

Obszerna fotoleracja jest dostępna na stronie diecezjalnej:

 https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/7219-fundacja-im-abpa-jerzego-ablewicza-ma-nowych-stypendystow-film-zdjecia

Gratulujemy naszym drogim stypendystkom !!!