Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Przez cnotę, naukę i pracę Służyć Bogu i Ojczyźnie…

 GOTÓW!

                                                   Nie wstydźcie się waszych ideałów

– wręcz przeciwnie, głoście i brońcie ich!

(Jan Paweł II)

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie młodych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie imisji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego (por. Statut KSM, § 13). KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30lat, chcących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość a także odnaleźć sens na całe życie.

KSM pozwala odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę- Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

KSM sprzyja rozwojowi osobowości i umiejętności radzenia sobie w życiu.Umożliwia to chociażby przez różnego rodzaju kursy i szkolenia oraz rekolekcje.

Na cotygodniowych spotkaniach młodzież rozwija się pogłębiając wiedzę na temat istoty KSM-u, uczy się np. podejmowania troski o budowanie wspólnoty.

Pogłębia duchowość nie tylko na spotkaniach formacyjnych, ale na różnego rodzaju praktykach duchowych np. adoracje.Towarzysząca spotkaniom radość i otwartość powoduje postanie silnych więzi.Dbałość o intelekt i ducha to nie wszystko.

Zajęcia rekreacyjno–sportowe są włączone w tygodniowe programy- są nimi np. wyjazdy na hale sportową. Młodzież aktywnie włącza się w życie diecezji biorąc udział w balu andrzejkowym czy rekolekcjach KSM.

 
HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ
 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Tymowej powstało we wrześniu 2007 r. dzięki pomocy ks. Jerzego Kawika i pani Magdaleny Bednarek. Liczy około 50 członków  naszej parafii. KSM aktywnie działa w Tymowej  pomagając przy organizacji różnych spotkań, nabożeństw, a też imprez i wyjazdów.

W zakres  działalności w czasie działania KSM-u w Tymowej wchodzą:

- uroczysty różaniec z procesją wokół kościoła

- organizacja Andrzejek

- przygotowania szopki Bożonarodzeniowej

- tygodniowy wyjazd w ferie zimowe do Szczawnicy

- przygotowanie nabożeństw Wielkopostnych

- przygotowanie dekoracji na Święta Wielkanocne

- pomoc w przygotowaniu festynu parafialnego 

- pomoc w przygotowaniu wyjazdu dzieci na wakacyjny wypoczynek

- Cotygodniowe piątkowe spotkania biblijne  (pora zimowa 18:00,  pora letnia 19:00).

Ks. Asystent  mgr Jerzy Kawik

Opiekun : mgr Magdalena Bednarek

Młodzież, która chciałaby uczęszczać na spotkania KSM - u jest serdecznie zapraszana w piątki po Mszy Świętej. Tam czekamy na Ciebie. Przyjdź, a nie będziesz żałował!!!