Szkolne Koło Caritas

Logo SKC

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI MOŻNA PRZECZYTAĆ NA:  http://keepcalmandpomagaj.blogspot.com/

 

Szkolne Koło Caritas działa przy Zespole Szkół oraz Parafii. Liczy około 50 wolontariuszy. Są to uczniowie Zespołu Szkół, a także nadal z nami współpracuje młodzież, która ukończyła naukę w tutejszej szkole. Działalność Koła określa regulamin i plan pracy.

 Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania przeznaczone do realizacji.

Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest:

  • szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym, lub dzieci z najmłodszych klas;

  • środowisko lokalne, a w nim  chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pomoc,

  • parafia, a w niej ścisła współpraca z zespołami charytatywnymi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła.

Dokumentacją pracy Koła może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość i wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.

 Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie. Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę. Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Praca w SKC uczy:

Miłości bliźniego,

Tolerancji i zrozumienia,

Wspólnej zespołowej pracy,

Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy,

Wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności,

Budowania właściwej hierarchii wartości,

Szukania okazji do czynienia dobra,

Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego,

Szerzy i pogłębia miłosierdzie,

Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych,

Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności,

Wzmacnia właściwe postawy społecznych.

Wolontariusze organizują różnego rodzaju zbiórki żywnościowe i materialne dla osób potrzebujących, odwiedzają osoby starsze i samotne, przygotowują akademie środowiskowe, są współorganizatorami koncertów charytatywnych dla chorych dzieci.

Zarząd Szkolnego Koła Caritas przedstawia się następująco:

Przewodniczący: JULIA PAJOR

Zastępca:  KINGA MOTAK

Skarbnik: WERONIKA KWIEK, ZUZANNA BODEK

Sekretarz: WIKTORIA BUKOWIEC, WIKTORIA SZEWCZYK

Członkowie: ALEKSANDRA KOZDRÓJ, KAROLINA OSUCH

Opiekunowie: ks. Mariusz Żuczek, Magdalena Bednarek,  Grażyna Bednarek.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w naszej pracy.

 Serdeczne Bóg Zapłać!!!