Róże Żywego Różańca

Modlitwą różańcową wspierają nas nieustanie Róże Żywego Różańca:

 14 Róż Niewiast- Matek

6 Róż Mężczyzn – Ojców

1 Róża Liturgicznej Słuzby Ołtarza

 
Na czele każdej Róży stoi zelator. Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwie cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu. W pierwszą niedziele każdego miesiąca o godz. 11.00 - zmiana tajemnic Róż Żywego Różańca dla mężczyzn, a w drugą niedzielę  o godz. 7.00 -  dla niewiast. Podczas każdego spotkania ksiądz podaje intencję  misyjną. Odmawiany jeden dziesiątek różańca.

        Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:
1. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
2. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
3. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
5. Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Różańcowego oraz w modlitwach za spokój jego duszy.
 
 

Królowo Różańca Świętego - módl się za nami

 

"Modlitwa jest największą siłą świata" 

(ks. Franciszek Jordan)