Schola

Śpiew podczas Mszy Świętej ubogacają działające w parafii schole:

Dziecięca schola parafialna składa się z dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Należy do niej blisko 50 osób. Swoimi głosami wychwalają Pana podczas niedzielnej Mszy Świętej a także na nabożeństwach związanych z różnymi okresami roku liturgicznego. 

Jednak podczas Mszy widać  tylko owoce ich pracy, a przecież najpierw trzeba włożyć sporo wysiłku w ćwiczenia i próby.

 
Schola młodzieżowa - tworzy ją 10 młodych ludzi pełnych energii i zapału. Spotykają się raz na dwa tygodnie  by ćwiczyć i uczyć się nowych pieśni oraz piosenek religijnych. Swoim śpiewem uświetniają jedną niedzielną Mszę Św.w miesiącu oraz ważniejsze uroczystości i święta.  Repertuar ich to przede wszystkim piosenki religijne śpiewane bardzo często podczas pielgrzymek i spotkań oazowych.  Są przekonani, że śpiewający dla Pana aniołowie podobnie jak my radują się w niebie.