Aktualności

Mamy kolejnych lektorów

2TVT8925

Dnia 6 marca 2021r. w naszej parafii miała miejsce uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów z parafii Tymowa i Tworkowa. Dopuszczenia do posługi lektora i błogosławieństwa nowych lektorów dokonał ks. bp Stanisław Salaterski. W uroczystości uczestniczyli  proboszczowie obydwu parafii. Ks. Mariusz Żuczek i ks. Wiesław Znamirowski.

Wśród nowych lektorów jest 15 chłopców z naszej parafii. Chłopcy uczestniczyli w zajęciach z zakresu formacji ascetycznej, liturgicznej, biblijnej i fonetycznej.

W homilii wygłoszonej do kandydatów na lektorów ich rodziców i wszystkich zebranych biskup ordynariusz mówił o wartości Słowa Bożego i przekonywał dlaczego warto dbać o jego piękny i autentyczny przekaz. Na zakończenie liturgii bp. Stanisław życzył nowym lektorom aby szczególnie umiłowali ambonę, nigdy jej nie porzucali  i mimo upływu czasu zawsze było to ich miejsce w kościele. Zwrócił się również do rodziców z wyrazami wdzięczności za trud wychowania chrześcijańskiego jaki wnoszą w życie tych młodych ludzi.