Św. Mikołaj Bp- patron parafii

św. Mikołaj Bp z kościoła w Tymowej

Święty Mikołaj – Biskup Myry

Według legend, przekazu tradycji i spisanych żywotów, św. Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji (południowe wybrzeże Azji Mniejszej), w portowej greckiej kolonii Patara (miasteczko położone około 80 km na zachód od Myry). Ruiny Patary znajdują się obecnie w okolicy Gelemis w Turcji. Jego narodziny wyprosiło w cierpliwej i gorącej modlitwie pewne zamożne chrześcijańskie małżeństwo. Był ich jedynym dzieckiem. Niewykluczone, że przyrzekli Panu Bogu oddać dziecko na Jego służbę. Mikołaj był nadzwyczajnym dzieckiem. Wyróżniał się pobożnością, był bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęście. Mając krewnego, opata klasztoru w pobliskim Ksantos, jako dziecko odwiedzał klasztor, przyglądał się sprawowanym tam obrzędom i w ten sposób wzrastał w miłości do Boga i bliźnich. Rodzice zadbali o jego wykształcenie. Dużo czytał, studiował, ale także wiele modlił się i chętnie podejmował życie mocno oparte na cnotach. Gdy w czasie zarazy jego rodzice zmarli, jako młodzieniec pozostał ze sporym majątkiem. Będąc prawym chrześcijaninem, idąc za przykładem swoich dobrotliwych rodzicieli, sam zaczął pomagać biednym. Kiedy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za mąż, gdyż ojca nie stać na posag, podrzucił im ukradkiem potrzebną sumę pieniędzy. Przypadki ubogich, którzy nie wiadomo skąd otrzymywali pomoc, zaczęły mnożyć się w okolicy. Mieszkańcy odkryli w końcu, że tajemniczym dobroczyńcą jest Mikołaj. Według niektórych przekazów, pobożny młodzian miał wkrótce wstąpić do klasztoru. Miał potem wybrać się w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podczas morskiej podróży miał wskrzesić marynarza, który stracił życie spadając z masztu. Wracając jednak w rodzinne strony, około 300 roku został wybrany biskupem Myry, jednego z głównych miast Licji (pozostałości tego miasta znajdują się w pobliżu Demre w dzisiejszej Turcji). Wtedy to, jeden z szacownych biskupów – elektorów miał usłyszeć we śnie dwie wskazówki, że biskupem ma zostać kandydat o imieniu Mikołaj oraz ten, który w dniu wyboru, pierwszy przekroczy próg świątyni. Pierwszym okazał się oczywiście Mikołaj z Patary. Początkowo bardzo wzbraniał się przed przyjęciem wysokiego urzędu, czując się niegodnym, lecz jako biskup szybko podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także wielką troską o potrzeby materialne wiernych. Noce spędzał na modlitwach. W postępowaniu zachowywał pokorę i powagę obyczajów. Zwalczał kulty pogańskie. Był obrońcą chrześcijańskiej wiary (tradycja przekazuje, że z tego powodu był więziony i torturowany). Cierpliwie nakłaniał do zmiany życia ludzi pogrążonych w grzechach. Popadających w herezję, próbował przywieść do poprawnego rozumienia prawd wiary. Miał uczestniczyć w soborze w Nicei w 325 roku. Już za jego życia uznawano go za człowieka świętego. Za jego sprawą wydarzyło się wiele cudów. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia pomiędzy rokiem 334 a 352, w wieku około 70 lat. Liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja biskupa obchodzimy zatem 6 grudnia. Nad jego grobem zbudowana została kaplica. Fala cudów, wylewała się także po jego śmierci. Po kilku stuleciach, aby ochronić miejsce jego spoczynku przed inwazją muzułmanów, ciało jego zostało zabrane z Myry i 9 maja w 1087 r. dotarło pod opieką marynarzy do włoskiego Bari (największego miasta nad Adriatykiem). Św. Mikołaj „zadomowił się” tam i wkrótce stał się patronem tej miejscowości.

W Polsce św. Mikołaj przez wieki cieszył się popularnością. Pod jego wezwaniem jest 327 kościołów, w tym trzy katedry: w Elblągu, Kaliszu i Bielsku-Białej. Najokazalsze kościoły św. Mikołaja znajdują się w Gdańsku i Elblągu. Największe polskie sanktuarium ku czci tego świętego mieści się w Pierśćcu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. Pierwszą poświęconą mu kaplicę zbudowano tam już w XIV wieku. Szczególną czcią otaczana jest tam cudowna figura św. Mikołaja, przy której wierni od lat wypraszają łaski zdrowia dla siebie i bliskich. Inne sanktuarium znajduje się w Kryłowie. Jest tam źródełko z wodą, której przypisuje się cudowne właściwości. Kult św. Mikołaja łączy tu prawosławnych, grekokatolików i katolików. Jedyne relikwie św. Mikołaja w Polsce (fragment kości) można nawiedzić w Leśnej koło Żywca.

Św. Mikołaj patronuje Rosji, Grecji i Albanii. Jest patronem dziewcząt pragnących wyjść za mąż, kobiet chcących urodzić dziecko, noworodków, ludzi morza, flisaków, dokerów, kupców, młynarzy, pasterzy, rybaków, piekarzy, rzeźników, krawców, tkaczy, podróżnych i pielgrzymów, więźniów, adwokatów, notariuszy, handlarzy winem i zbożem, właścicieli zajazdów, żebraków. Zaliczany był do Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Atrybuty św. Mikołaja nawiązują do jego życia i cudów. Są to: księga Ewangelii, trzy złote kule, trzy mieszki, trzy jabłka, trzy bochny chleba, troje dzieci w cebrzyku, kotwica i okręt, a także ampułki, krzyż oraz worek prezentów.

Greckie imię Mikołaj (Nikolaos) oznacza "zwycięzca ludu" (lub zwycięski lud). Ma ono swoje odpowiedniki w językach narodów chrześcijańskich, np. angielski i francuski Nicolas, niemiecki Niklas, Klaus, holenderski Niklaas, Claas, czeski i słowacki Mikuláš, węgierski Miklós i wiele innych.

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu. Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające za patrona św. Mikołaja. W XII wieku francuskie zakonnice miały w wigilię 6 grudnia roznosić prezenty dla dzieci z biednych rodzin i pozostawiać je pod drzwiami ich domów. Z upływem lat zwyczaj ten rozpowszechnił się w obdarowywaniu prezentami nie tylko dzieci, ale także i wszystkich członków rodziny.

Popularne przysłowia: „W Mikołaja, gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie”, „Na świętego Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja, da posłusznym ciasteczko, złych pokropi rózeczką”.

 

Litania do św. Mikołaja Biskupa:

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże

Święta Maryjo – módl się za nami
Św. Mikołaju, cudotwórco
Św. Mikołaju, wspomożycielu ubogich
Św. Mikołaju, obrońco dziewic
Św. Mikołaju, opiekunie żeglujących
Św. Mikołaju, wskrzesicielu umarłych
Św. Mikołaju, odnowicielu świątyń Bożych
Św. Mikołaju, pocieszycielu strapionych
Św. Mikołaju, ucieczko chorych
Św. Mikołaju, biskupie cudownie wybrany
Św. Mikołaju, dobry pasterzu wiernych
Św. Mikołaju, pogromco złych duchów
Św. Mikołaju, Słowa Bożego głosicielu
Św. Mikołaju, walczący ze zbrodniami
Św. Mikołaju, zdrowie niemocnych
Św. Mikołaju, podporo więźniów
Św. Mikołaju, strzegący tajemnic
Św. Mikołaju, szczodry jałmużniku
Św. Mikołaju, miłujący ubóstwo
Św. Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości
Św. Mikołaju, opiekunie sierot
Św. Mikołaju, opiekunie rodzin
Św. Mikołaju, naśladowco cnót Chrystusowych
Św. Mikołaju, pośredniku nasz u Pana
Św. Mikołaju, ratunku konających
Św. Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych
Św. Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie
Św. Mikołaju, ojcze nasz najlepszy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K: Błogosławieni miłosierni.

W: Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się:

Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna, racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy za przyczyną św. Mikołaja Biskupa:

Święty Mikołaju, spraw abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni Twą słodką miłością, abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą, która obdarzyła Cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła Cię w tak wielką wiarę, pomagała Ci wśród utrapień doczesnego życia i zaprowadziła Cię w triumfie do wiecznej chwały. Amen.

*

O święty Mikołaju, wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, wierny pasterzu i wyznawco, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętej wieczności ponad dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym wstawiennictwem Twoim spraw, aby nasza pobożność wzrastała, abyśmy wiernie służyli przez całe życie Jezusowi, a po śmierci oglądali Jego Oblicze w wiecznej chwale. Amen.

*

Jezu, przez modlitwy i zasługi świętego Mikołaja, wyznawcy Twojego, udziel mi łaski, o którą Cię proszę, jeśli będzie ona zgodna z Twoją Wolą i moim prawdziwym dobrem. Nie zważaj na moją słabość lecz patrz na moją wiarę i na nieskończone miłosierdzie Twoje. Amen.