Cmentarz parafialny i wojskowy

Cmentarz parafialny.

Cmentarz parafialny zlokalizowany jest około 300 m w linii prostej od kościoła parafialnego, w kierunku północno – zachodnim. Położony jest na terenie o nachyleniu około 0,8% w kierunku południowym i południowo – wschodnim. Składa się z części starej, grzebalnej (około 0,94 ha) oraz części nowej (około 0,65 ha), wstępnie przygotowanej do pochówku. W centralnej części znajduje się kaplica, zbudowana w roku 1994. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. W obrębie terenu cmentarnego wydzielony jest cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Całość otoczona jest trwałym ogrodzeniem.

 IMG 6511

 

IMG 6540

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Tymowej założony został w latach 1915 – 1916. Nadano mu numer 298 w ewidencji cmentarzy wojennych na obszarze Galicji Zachodniej. Zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta (ok. 10 m x 30 m). Z trzech stron ogrodzony jest ażurowym, betonowym murem, a od frontu metalowym parkanem z wejściową bramą. Wewnątrz znajduje się centralny pomnik z betonowym krzyżem. Mogiły rozmieszczone są symetrycznie, w rzędach równoległych do dłuższej osi cmentarza. Na mogiłach zastosowane są wyłącznie duże cokoły betonowe z ażurowymi, żeliwnymi krzyżami oraz emaliowanymi tabliczkami inskrypcyjnymi. Pochowani są tu żołnierze armii austrowęgierskiej i rosyjskiej, polegli w walkach od listopada 1914 do maja 1915 roku. Rozmiar strat spowodowany działaniami wojennymi skłonił obie strony konfliktu do próby rozwiązania problemu godnego pochówku poległych żołnierzy, bez względu na przynależność armijną. Na terenie Galicji Zachodniej powstało około 400 takich cmentarzy. Cmentarz w Tymowej jest jednym z historycznych obiektów stanowiących pamiątkę materialną po wydarzeniach z okresu I wojny światowej. W roku 2014 wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

IMG 6464