Renowacja kościoła

TVL18463  

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

TYMOWSKA PERŁA PO RENOWACJI

Podążając „Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce”, po zwiedzeniu obiektu w Jurkowie i kierując się do Lipnicy Murowanej, napotykamy w Tymowej zabytkowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa. Zbudowany on został w 1764 roku. Ma konstrukcję drewnianą, oszalowaną, wyposażoną w tzw. sobótki. Kiedy wejdziemy do wnętrza budowli zostaniemy zauroczeni jego barokowym i rokokowym wystrojem. Zobaczymy cztery bogato zdobione ołtarze, wiele cennych obrazów, z wizerunkiem św. Mikołaja Biskupa w centrum oraz piękną, barwną ornamentalno - figuralną polichromię. Świeżość, blask i kolorystyka polichromii wywierają mocne wrażenie na zwiedzających. Te elementy tworzą szczelne i ciepłe otoczenie. Możemy wtedy zanurzyć się w pięknie malarstwa i architektury sakralnej lub zatopić się na chwilę w modlitwie w jakimś zakątku.

Dzięki staraniom parafian oraz dotacjom zewnętrznym, wnętrze kościoła zostało poddane pełnej renowacji. Zadanie polegało na wykonaniu badań stratygraficznych polichromii ściennych podpory nawy południowej i północnej, podpory chóru oraz balustrada chóru ze stropem, usunięciu z nich przemalowań oraz retuszy, odczyszczeniu polichromii z zabrudzeń, dezynfekcji oraz dezynsekcji drewnianego podłoża, impregnacji wzmacniającej strukturę drewna, uzupełnieniu ubytków drewnianego podłoża, uzupełnieniu ubytków zaprawy, wykonaniu podkładów akwarelowych, uzupełnieniu ubytków olejnej polichromii, ponownym pozłoceniu oraz posrebrzeniu ornamentów, zabezpieczeniu polichromii półmatowym werniksem damarowym.

Wysiłki nad renowacją całego wnętrza kościoła zajęły kilkanaście lat, ale świątynia naprawdę jest tego warta. Przekonane są o tym kolejne pokolenia Tymowian, przytakują temu przybywający turyści i pielgrzymi oraz wizytujący świątynię znawcy sztuki. W październiku br. udało się przeprowadzić ostatni etap prac konserwatorskich, odnawiając wyżej wymienione polichromię ścienną podpory nawy południowej i północnej, balustrady, stropu i podpór chóru. Tego typu kosztowne zabiegi techniczne i estetyczno – plastyczne przywracają zabytkom pierwotne piękno.

W dniu 29 października w świątyni odbyło się spotkanie - wykład na temat historii kościoła w Tymowej z oprowadzaniem po obiekcie oraz wykładem z historii kościoła. Podczas spotkania zwiedzający mogli się przekonać o bogactwie dziedzictwa kulturowego w najbliższym otoczeniu. Spotkanie było ogólnodostępne.

Z dumą i radością zapraszamy Gości do nawiedzania kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, aby zapoznać się lub pogłębić znajomość z „Tymowską perłą” będącą tuż po kapitalnej renowacji wnętrza, obiekt jest udostępniany do zwiedzania osobom zainteresowanym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu zwiedzania.

Operacja pn. „Konserwacja polichromii w Kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Tymowej, jako wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego” mająca na celu: zrównoważony rozwój obszaru w zakresie zachowania historycznego dziedzictwa poprzez konserwację polichromii w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Tymowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

TVL18541

 

TVL18499