Aktualności

Podziękowania dla księdza Jerzego Kawika

Tymowa 05.08.2018

Drogi Księże Proboszczu

Losem kapłana jest pracować tam, gdzie zostanie posłany. Jedenaście lat temu posłano Cię Księże Proboszczu do naszej parafii pod wezwanie Mikołaja Bpa w Tymowej, bo tutaj Jezus potrzebował Cię do realizacji swojej misji. Czas jednak pobytu uznał za zakończony. Wyznaczył Księdzu nowe role i powierzył nowe zadania. Nam, godząc się z wolą Pana, pozostało podsumować minione lata.

Jedenaście lat to długi czas. Nie sposób objąć pamięcią tego, co w tym czasie się wydarzyło. Zgodni jesteśmy, że nie był to czas stracony. Były owocny w nowe inicjatywy dla rozwoju duchowego i wizerunkowej przemiany parafii.

Jako wyraz naszej wdzięczności za lata pracy wśród nas chcemy Księdzu podarować obraz naszego parafialnego kościoła. Bo kościół tymowski był przedmiotem szczególnej troski i wkładał Ksiądz serce i siły w budowanie wspólnoty skupionej wokół wiary w Chrystusa, ale również świątyni – miejsca naszych spotkań. Nie był ksiądz zarządcą, który tylko wyznacza role i podejmuje decyzje, ale zadomowiony, był autentycznie zainteresowany losem parafian.

Dla naszych dzieci byłeś Księże katechetą, który skutecznie i wytrwałe uczył prawd wiary. Pozyskałeś sporą grupę liturgicznej służby ołtarza. Niosłeś wsparcie chorym, kiedy odwiedzałeś ich w z sakramentami. Uczestniczyłeś w radosnych wydarzeniach rodzin naszej parafii i w tych smutnych, kiedy trzeba było wesprzeć pocieszyć, okazać współczucie. Znałeś wszystkie rodziny, bo rokrocznie gościłeś w naszych domach z wizytą duszpasterską. Równie wielką troskę przejawiałeś o nasz kościół i jego otoczenie. Podjąłeś wiele starań, które zaowocowały tym, że nasza świątynia jest perełką architektoniczną na małopolskim szlaku.

Przychodzimy, aby powiedzieć– dziękujemy. I chociaż słowo to mieści tyle treści zdaje się nie wystarczać by wyrazić naszą wdzięczność. Niech zatem Bóg wynagrodzi Księdzu za każdy gest dobroci, niech darzy długim i dobrym zdrowiem. A tam, gdzie Ksiądz zostanie posłany znajdzie grunt do owocnej pracy, a wokół siebie spotka życzliwych ludzi. Niech będzie Ksiądz jak świeca, która sama się wypala, ale stale innym przyświeca.

TVL 9252