Historia naszego kościoła

Zabytkowy kościół w Tymowej

Tymowska parafia powstała w XIII wieku. Pierwszy kościół miał być tu konsekrowany w 1277 roku. Prawdopodobnie spłonął podczas najazdu szwedzkiego w XVII wieku.

Obecny drewniany kościół został wybudowany i poświęcony w 1764 roku. Kościół ma konstrukcję zrębową i jest szalowany. W 1913 roku kościół przedłużono o około 7 m oraz wykonano polichromię ścienną i sufitową. Dach pierwotnie kryty był gontem, a obecnie blachą miedzianą.

Ołtarz główny i dwa boczne, rokokowe pochodzą z II połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym widnieje obraz patrona kościoła – św. Mikołaja Biskupa. Po prawej stronie w prezbiterium ołtarz św. Anny Samotrzeć (mamy Najświętszej Maryi Panny) z wizerunkiem świętej wraz z Maryją i małym Jezusem. Po lewej stronie ołtarz Matki Bożej Bolesnej, której oblicze zasłaniane jest obrazem Serca Pana Jezusa. Wyżej obraz Jezusa Bolesnego opatrzony datą 1768. W nawie bocznej neoklasyczny ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej z końca XIX wieku. W ołtarzu umieszczona jest kopia jasnogórskiej ikony. Wyżej obraz Przemienienia Pańskiego. Rokokowa ambona z wizerunkami czterech Ewangelistów wraz z ich atrybutami oraz postać Jezusa. Na zaplecku jest obraz św. Jana Chrzciciela opatrzony datą 1766. Barokowa chrzcielnica w formie kamiennego kielicha przykryta jest drewnianą pokrywą w kształcie korony. W jej wnętrzu umieszczono rzeźbiarską kompozycję chrztu Chrystusa w Jordanie. Na belce tęczowej umieszczona jest barokowa grupa Ukrzyżowania: Jezus na krzyżu, Maryja i św. Jan. Chór wraz z parapetem oraz prospekt organowy należą do rokokowych elementów wystroju z II połowy XVIII wieku. Tam znajdują się późnobarokowe organy dziesięciogłosowe piszczałkowe. Obok ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej widzimy feretron z barokowymi obrazami Trójcy Świętej (Pietas Domini) i św. Eustachego.

Na zewnątrz, wzdłuż ścian widzimy otwarte soboty (sobótki) wsparte na profilowanych słupach z zastrzałami, a między nimi dwułucza ze zwisami. Nad wejściem głównym w szczytowej ścianie widnieje figura Jezusa Zbawiciela. Nad nawą główną barokowa wieżyczka z sygnaturką. Obok kościoła stoi murowana dzwonnica, wzniesiona w 1913 r. Posiada ona trzy dzwony ufundowane przez parafian w latach dwudziestych XX wieku.