APDC

„Im bardziej czegoś się pragnie, tym nieobecność tego jest bardziej nieznośna. Otóż trawiąca dusze święte tęsknota za najwyższym dobrem, po tym życiu potęguje się do najwyższego stopnia” — ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu.

Powstało ono jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą.

 

W naszej parafii do Apostolstwa należy 27 osób. Spotykają się one w każdą środę na Nowennie do Matki Bożej Bolesnej i Pomocy Nieustającej modląc się za dusze w czyśćcu cierpiące.

Więcej na temat zadań i obowiązków członków APDC można przeczytać na stronie  https://apdc.wspomozycielki.pl/zadania-czlonkow-apdc/