Aktualności

XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”

IMG 0219

W niedzielę 8 października przed Mszą św. o godz. 11.00 wolontariusze Szkolnego Koła Caritas poezją, śpiewem i modlitwą uczcili niegasnącą pamięć o św. Janie Pawle  II. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zaczerpnięte zostało z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. Św. Jan Pawł II zostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia i śmierci, oraz skarb swego nauczania, by z niego czerpać, by żyć na miarę nadziei.

Mówił:

„…Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,

– abyście nigdy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:

– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,

– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,

– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.