Aktualności

Miesiac różańcowy.

34500q

Październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że  zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat. Powierzmy Panu Bogu naszą codzienność.

Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 17.00. W niedzielę na godz. 16.00.