Aktualności

MISTERIUM O ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

TVL 3165

W niedzielę 10 kwietnia br. w naszym tymowskim kościele wystawiliśmy Misterium o Zmartwychwstaniu Pańskim, przygotowane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Reżyserem i autorem scenariusza jest Dominika Czarnecka, Magdalena Bednarek zajęła się organizacją prób i koordynacją przedsięwzięcia. Scholę parafialną i zespół poprowadził Mateusz Czarnecki. Ponadto w przygotowaniu misterium pomogło wiele osób, także rodziców dzieci grających, ponieważ trzeba było uszyć stroje, przygotować scenografię, rekwizyty itd.

Skąd wzięła się motywacja u tylu osób, by zaangażować się w to przedsięwzięcie? Po prostu, z trudem wygospodarowywany przez wszystkich sobotni czas na próby okazał się wyzwolić sporą energię i wzbudził zapał. Gdy kolejne sceny zaczynały coraz lepiej wychodzić, chęć kontynuacji pomysłu przychodziła sama. I utwierdzała nas w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens i jest potrzebne. Nie tylko by dostarczyć przeżyć artystycznych, ale przede wszystkim duchowych – dotyczących naszej wiary. Przedstawienia związane ze świętami Bożego Narodzenia mają obecnie dużo żywotniejszą tradycję, łatwiej je przygotować. My chcieliśmy się skupić na najważnieszych świętach w chrześcijaństwie: Zmartwychwstaniu Chrystusa. Misterium to bardzo stary sposób zbliżania się do tajemnic wiary. Jednak ta zdawałoby się zamierzchła forma kryje w sobie niezwykłą świeżość. Doskonale znane fakty, fragmenty i pojedyncze zdania z Ewangelii na naszych oczach ożyły, stały się bardziej zrozumiałe, wymowane i głęboko poruszające.

Scenariusz oparty został na średniowiecznych źródłach. Przede wszystkim na tekście Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, a także na starych, tradycyjnych pieśniach (z wyjątkiem pasyjnej pieśni napisanej przez Antoninę Krzysztoń). Właśnie te tradycyjne teksty, słowa staropolskich pieśni, dziś rzadziej już śpiewanych, okazały się mieć wielką siłę przekazu, stworzyły przestrzeń dla kontemplacji, pozwalając zbliżyć się do tajemnicy zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Misterium grane było przed mszami świętymi i stało się prawdziwym wprowadzeniem do liturgii.

W postaci ewangeliczne wcieliła się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z Tymowej. W skład zespołu muzycznego weszli uczniowie naszej szkoły, którzy uczęszczają także do Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach. Piękne, dostojne brzmienie klasycznych instrumentów (wiolonczela, skrzypce, flety, ksylofon), doskonale harmonizuje z przestrzenią kościoła, czego świadectwo ‒ dzięki umiejętnościom nabytym w szkole muzycznej ‒ dali nasi uczniowie. Niezwykle poruszający był także śpiew dziewcząt grających role Maryi i kobiet towarzyszących Jezusowi, spośród których część również kształci się wokalnie w domosławickiej szkole muzycznej. Śpiewała także schola parafialna, do której należy grupa dorosłych mieszkańców Tymowej wykonująca zarówno repertuar wielogłosowy, jak i tradycyjne pieśni monodyczne.

Połączenie tych trzech elementów ‒ gry aktorskiej, muzyki instrumentalnej i śpiewu ‒ pozwoliło też scalić ze sobą trzy grupy wiekowe, czy wręcz pokolenia: dzieci, młodzież i dorosłych. Połączenie to, z początku wyglądające dosyć ryzykownie, okazało się wyjątkowe i bardzo twórcze.