Aktualności

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 1050 - lecia Chrztu Polski

W sobotę 28 listopada w bazylice katedralnej o godz. 17.30 odbędzie się uroczystość rozpoczęcia Roku Jubileuszowego 1050-lecia Chrztu Polski.W przyszłą niedzielę to rozpoczęcie będzie miało miejsce w naszej parafii.   

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

 http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/kuria/komunikaty/5763-list-pasterski-episkopatu-polski-na-jubileusz-1050-lecia-chrztu-polski