Aktualności

Tydzień Misyjny - Od nawrócenia do misji.

 67 1

Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny 2015 roku, brzmi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie”. Wskazuje ono, że działalność misyjna zaczyna się od osobistego nawrócenia. Ma je podejmować każdy uczeń Chrystusa osobno, ale też wezwane są do tego wspólnoty. Potrzebny jest nam entuzjazm misyjny, który będzie mocno umotywowany wiarą. Dopiero spojrzenie na misje przez wiarę, a nie przez działalność charytatywną, otworzy nas zwłaszcza na tych, którzy nie urządzili jeszcze swego życia po chrześcijańsku. Wykorzystajmy animacyjnie czas całego Tygodnia. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami przygotowywały grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).

Więcej można znaleźć na stronach:

http://www.misje.diecezja.tarnow.pl/aktualnosci,

http://episkopat.pl/informacje_kep/6911.1,