Rady parafialne

W naszej parafii prężnie działają

dwie  Rady: 

Rada Gospodarcza do której należą:

Andrzej Rabiasz, Zbigniew Chojecki, Marek Fidziński, Kazimierz Adamik, Andrzej Meller, Piotr Wrona, Józef Motak,   Grzegorz Borowiec, Józef Pławecki, Mirosław Święch, Adam Trepa, Zbigniew Plesiński.

Rada Duszpasterska w której działają:

Grażyna Chojecka, Mateusz Czarnecki, Grażyna Gicala, Elżbieta Gnela, Marek Kalarus, Jerzy Kornaś, Tomasz Leszczyński, Damian Michalczyk, Maria Mrozowska, Marta Oleksy, Elżbieta Pachel, Teresa Sowa, Krzysztof Wrona, Zofia Wrona, ks. Mariusz Żuczek.

Zebrania Rady zwołuje ksiądz Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Kadencja Rady trwa 5 lat. Przewodniczący grup są w stałym kontakcie z księdzem Proboszczem.