Odpusty

Na uroczystości odpustowe do naszej parafii zapraszamy:

1) Pierwsza niedziela października ku czci Matki Bożej Różańcowej,

2) 8 grudnia ku czci św. Mikołaja Biskupa (przeniesony z 6 grudnia).