Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 PDMD (Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) jest stowarzyszeniem dzieci, które na mocy chrztu są pełnoprawnymi jego członkami i mają w Kościele własną organizację na prawach papieskich. Dzieci, organizując się we wspólnotach, podejmują nakreślony przez Założyciela Dzieła program duchowej i materialnej pomocy dzieciom w krajach misyjnych: - bp Forbin-Janson poprosił je o jedno  "Zdrowaś Maryjo" codziennie i jednego "grosza" w tygodniu, dlatego codzienna modlitwa i osobiste wyrzeczenia (choćby jednego cukierka) stanowią zasadnicze zobowiązanie członków PDMD; - dzieci dzielą się tym, co otrzymują w prezencie, dlatego z okazji I Komunii św. przygotowują w Białym Tygodniu koperty z jakąś ofiarą pieniężną dla dzieci w krajach misyjnych; - podejmują różne własne inicjatywy zdobywania pieniędzy na ten cel.

1 P Tymowa

Na spotkaniach, które odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, dzieci poznają problemy z jakimi borykają się kraje misyjne i uczą się jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w tych krajach. Dzieci uczą się również współpracy która jest niezbędna w pracy w grupie. Po za nauką jest również rozrywka przy której dzieci mogą odpocząć, pożartować.