Jubileusz

2014 small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej.

I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jako owoc miłości pokoleń...

Jan Paweł II

Rok 2014 to czas szczególnie ważny dla naszej wspólnoty skupionej wokół parafii pod wezwaniem bpa Mikołaja w Tymowej. W tymże roku łączą się ważne jubileusze: 800 – lecie powstania miejscowości, 750 – lecie powołania parafii i 250 – lecie wzniesienia świątyni. Mając na względzie doniosłość owych wydarzeń, pragniemy się do nich przygotować na gruncie przeżyć duchowych i podjętych inicjatyw służących prezentacji materialnego dorobku minionych pokoleń. Pragniemy w duchu jedności i odpowiedzialności za naszą miejscowość i nasza parafię, włączyć się w przygotowania Wielkiego Jubileuszu.  Każdy z nas angażując się na miarę swoich możliwości, wniesie swój wkład w budowanie pozytywnego wizerunku naszej małej ojczyzny, przyczyni się do rozwoju poczucia jedności we wspólnocie.  Wierzymy, że przeżycie jubileuszowych uroczystości uświadomi nam, że wspólne podejmowanie inicjatyw owocuje przygotowaniem dzieł, których nie powstydzimy się przed przyszłymi pokoleniami.

Niech czas przeżycia jubileuszu stanie się okazją do świętowania wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób związani są z naszą parafią lub miejscowością. Zachęcamy tych, którym nieobca jest troska o wspólnotę, do czynnego włączenia się w przygotowania. Zamiarem naszym jest wydanie monografii parafii, przygotowanie wystawy starych fotografii, czy też upamiętnienie tegoż roku przez pamiątkowy obelisk. Wymienione inicjatywy to wybrane z, wielu, które są w fazie przygotowań. Najważniejsze jednak pozostaje duchowe przeżycie tego czasu, a to będzie się wiązać z misjami w parafii i peregrynacją obrazu Pana Jezusa Miłosiernego nawiedzającego naszą diecezję i parafię.

 

Plan Jubileuszu 2014r.

 800 –lecie wsi Tymowa, 750 –lecie parafii i 250 – lecie obecnie istniejącego Kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa

 
1.01. 2014r. – Uroczyste rozpoczęcie.
26.01. 2014r. – Prymicje Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego.
30.03 – 6.04. 2014r. – Misje Parafialne.
21.04. 2014r. – Sakrament Bierzmowania w Tymowej.
18.05. 2014r. – Pierwsza Komunia Święta.
25.05. 2014r. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę księdza Mieczysława Stala.
8.06. 2014r. – VIII Parafialny Festyn Serca.
30.06. 2014r. – Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.
30.08. 2014r. – Uroczysta Sesja Rady Gminy.
31.08. 2014r. godz. 14.00 – Główna Uroczystość Jubileuszowa z udziałem Biskupa Ordynariusza.

 

Nabożeństwa, uroczystości, spotkania w ramach jubileuszu:

 

Monstrancja1

Biel ukryta w monstrancji. Hostia, która nie krzyczy, nie zwraca na siebie uwagi. Pan, który w milczeniu przemienia ludzkie życie….

Modlitewna adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odbywa się w każdy piątek godzinę przed Mszą św. od godz. 16.00 – 17.00.